Xóa bộ lọc
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Tên sản phẩm Mã hồ sơ Nhóm sản phẩm Ngày tự công bố Ghi chú
1 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Sâm cau 000.02.19.H26-230120-0009 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 20-01-2023

2 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Hạt lựu 000.02.19.H26-230120-0008 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 20-01-2023

3 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Móng quỷ 000.02.19.H26-230120-0007 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 20-01-2023

4 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Long đởm thảo 000.02.19.H26-230120-0006 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 20-01-2023

5 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Viễn chí 000.02.19.H26-230120-0005 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 20-01-2023

6 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Việt quất đen 000.02.19.H26-230120-0004 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 20-01-2023

7 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Ngưu tất bắc 000.02.19.H26-230120-0003 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 20-01-2023

8 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Ngưu tất bắc 000.02.19.H26-230120-0002 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 20-01-2023

9 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô La hán quả 000.02.19.H26-230120-0001 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 20-01-2023

10 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIMILK tầng 6, tòa nhà sky city tower a, số 88 láng hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung BALACE 000.02.19.H26-230119-0049 Thực phẩm bổ sung 19-01-2023

11 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Thỏ ty tử 000.02.19.H26-230119-0048 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 19-01-2023

12 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Tục đoạn 000.02.19.H26-230119-0047 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 19-01-2023

13 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Hạt chia 000.02.19.H26-230119-0046 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 19-01-2023

14 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Vỏ cây liễu trắng 000.02.19.H26-230119-0045 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 19-01-2023

15 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Tầng 6, Số nhà 391, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Cúc tần 000.02.19.H26-230119-0044 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 19-01-2023

Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện